Efektywne zarządzanie

eBudżety to elektroniczna platforma pozwalająca na efektywne zarządzanie budżetami wynikającymi z umów handlowych oraz budżetami trade marketingowymi które firmy przeznaczają na wsparcie sprzedaży.

Rozwiązanie to dzięki mechanizmowi elektronicznego obiegu dokumentów w połączeniu z rozbudowanym modułem raportów i analiz pozwala na przyśpieszenie procesów oraz alokację środków w najefektywniejsze promocje.

Właściwa ocena sytuacji

Platforma pozwala na monitorowanie on-line stopnia wykorzystania budżetów. Zastosowane w eBudżetach mechanizmy pozwalają nie tylko na precyzyjne mierzenie kosztów już poniesionych, ale również na prognozowanie przyszłego poziomu kosztów na podstawie złożonych w systemie wniosków promocyjnych dotyczących mających odbyć się promocji.

Optymalna alokacja zasobów

Wbudowany zestaw analiz i raportów pozwala na bieżące śledzenie poziomu inwestycji we współpracę z poszczególnymi klientami. Decyzja o podjęciu najefektywniejszych działań promocyjnych staje się łatwiejszą dzięki raportom pokazującym ranking złożonych wniosków promocyjnych z największą stopą zwrotu.

Aktualne kalendarze promocyjne

Bądź na bieżąco z aktualnie trwającymi oraz mającymi odbyć się promocjami dzięki dostępowi on-line do automatycznie generowanych przez eBudżety kalendarzy promocyjnych.

Szybki przepływ informacji

Platforma eBudżety jest dostosowana do rozproszonej struktury Działów Sprzedaży – dostęp do platformy jest niezależny od lokalizacji poprzez dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową.

Polepszony cash flow

Zastosowanie narzędzi Workflow (elektronicznego obiegu dokumentów) pozwala na błyskawicznego przesyłanie elektronicznych obrazów faktur (scany lub pliki PDF) pomiędzy Działem Sprzedaży a Działem Księgowości. Mechanizmy w system na bieżąco monitorują na jakim etapie akceptacji znajduje się faktura. Rozwiązania te pozwalają na szybsze rozliczanie faktur a tym samym przyspieszają spływ należności od kontrahentów.

Archiwum 24

Elektroniczna forma obiegu dokumentów pozwala na błyskawiczny dostęp do archiwum faktur oraz załączników związanych z przeprowadzanymi promocjami

Procesy

Dzięki plat­for­mie eBudżety zarządza­nie budżeta­mi pro­mo­cyj­ny­mi jest znacz­nie prost­sze. Plat­for­ma obsługu­je dwa połączo­ne ze sobą pro­ce­sy związane z prze­pro­wa­dza­niem działań pro­mo­cyj­nych wspie­rających sprze­daż.

Pierwszy z nich, proces wniosków promocyjnych, umożliwia wnioskowanie i akceptację lub odrzucenie wniosków o przyznanie budżetu promocyjnego. Analizy i raporty dostępne w systemie ułatwiają podjęcie decyzji o alokacji środków na promocje przynoszące największe korzyści. Platforma eBudżety usprawnia obieg informacji – po podjęciu decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku, osoba wnioskująca natychmiast otrzymuje informację zwrotną!

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje rozpoczęciem powiązanego procesu faktur kosztowych, który pozwala na szybkie i sprawne rozliczenie promocji! System eBudżety umożliwia elektroniczny obieg faktury rozpoczynając od opisu merytorycznego, poprzez akceptację przełożonego, aż do zaksięgowania faktury w systemie FK. Szybkie rozliczanie faktur wpływa na przyspieszenie spływu należności od kontrahentów.

Proces składania wniosków promocyjnych Proces ewidencji faktur kosztowych
ebudzety_schemat
Złożenie wniosku Akceptacja wniosku Realizacja promocji Opis faktury Akceptacja faktury Księgowanie faktury

 • Z jakimi programami finansowo – księgowymi można zintegrować system ?
  System może być zintegrowany z dowolnym programem finansowo-księgowym.
 • Jak dużo czasu zajmuje wdrożenie systemu?
  Instalacja systemu wraz z podstawową konfiguracją zajmie nie dłużej niż 2 tygodnie.
 • Czy systemem można objąć cały rok budżetowy niezależnie do daty wdrożenia?
  Tak, jest to możliwe dzięki zaimportowaniu do systemu danych gromadzonych wcześniej w innych systemach.
 • Czy możliwe jest korzystanie z systemu za pomocą urządzeń mobilnych?
  Tak, dzięki wersji na urządzania mobilne pracownicy Działów Sprzedaży mają dostęp do sytemu w każdym momencie swej pracy niezależnie od lokalizacji.
 • Czy z systemu można korzystać poprzez dowolną przeglądarkę internetową?
  Tak, z systemu można korzystać za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
 • W jaki sposób funkcjonuje elektroniczne archiwum?
  W procesie rozliczania faktury kosztowej możliwe jest dołączenie w formie załączników dokumentacji dotyczącej danej promocji. Mogą to być np. scany gazetek czy zdjęcia dodatkowych ekspozycji. Za pomocą wbudowanej wyszukiwarki mamy możliwość odszukania zarówno faktur dotyczących danego klienta jak i załączników dokumentujących przeprowadzane u niego promocje.
suncode

Bogata oferta firmy Suncode

SUNCODE jest wiodącą w Polsce firmą dostarczającą i wdrażającą najnowocześniejsze systemy informatyczne do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz świadcząca usługi doradcze w tym zakresie. Suncode wdrożył swoje rozwiązania w kilkudziesięciu dużych i średnich organizacjach w kraju i za granicą usprawniając kilkadziesiąt różnych procesów biznesowych.

Suncode oferuje rozwiązania klasy Workflow/BPM, systemy do skanowania i przetwarzania dokumentów, elektroniczne archiwum DMS oraz wiele innych.

plus

PLUS WORKFLOW – SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW

System informatyczny Plus Workflow służy do elektronicznego obiegu dokumentów. Plus Workflow jest dostosowanym do wymagań klientów. Platforma do zarządzania procesami dostarczana przez Suncode umożliwia odzwierciedlenie praktycznie każdego procesu biznesowego. Dostęp do systemów z rodziny Plus Workflow jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej.

Plus Workflow jest rozwiązaniem wspierającym różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa rozpoczynając od finansów i księgowości, poprzez dział prawny i IT, kończąc na produkcji i logistyce.

oneclick

ONECLICK – WORKFLOW DLA SEKTORA MSP

OneClick to system elektronicznego obiegu dokumentów dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw. Użytkownicy mogą korzystać z systemu przez przeglądarkę internetową.

System OneClick oferuje 7 predefiniowanych procesów biznesowych: proces rejestracji i akceptacji faktur kosztowych, proces zlecania i realizacji spraw, proces obsługi wniosku urlopowego, proces help-desk, proces zapotrzebowań, korespondencji przychodzącej i wychodzącej, proces umów oraz elektroniczne archiwum kontraktów.

O nas

Platforma eBudżety to wspólny projekt ekspertów mających bogate doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i trade marketingiem oraz firmy Sun­co­de wiodącego w Pol­sce dostawcy najnowocześniejszych systemów informatycznych do zarządzania do­ku­men­ta­mi i pro­ce­sa­mi w przed­siębior­stwie.

Eksperci z naszego zespołu posiadają bogate doświadczenie obejmujące kilkadziesiąt wdrożeń w największych firmach w kraju i za granicą. Wszystkie nasze projekty prowadzone są w sposób profesjonalny według sprawdzonej metodyki wdrożeń.

eBudżety

ul. Jana Matejki 1/2
60-766 Poznań
tel: 608 00 59 57
e-mail: biuro@ebudzety.pl